Miernik CaNaRy firmy ACOWA Instruments oferuje szereg korzyści w zakresie wykrywania H2S w zastosowaniach związanych ze ściekami. Elementem CaNaRy odpowiedzialnym za precyzyjny pomiar jest wymienny czujnik elektrochemiczny, który monitoruje poziom siarkowodoru w postaci gazowej w zakresie od 0 do 300 ppm, przekształcając poziom stężenia H2S w standardowy sygnał analogowy 4-20mA. Wymienny czujnik pomiarowy jest fabrycznie skalibrowany i gotowy do natychmiastowej instalacji. Dodatkowo, miernik jest wyposażony w kabel PUR o długości 10 m, co umożliwia elastyczny montaż w środowisku monitorowania gazu. Dostępne są także inne długości kabla PUR. Co istotne, CaNaRy nie wymaga kalibracji przez cały okres eksploatacji, a minimalny oczekiwany okres jego działania wynosi 2 lata.

Scroll to Top