CaNaRy

Sonda do ciągłego pomiaru siarkowodoru
z wymiennym czujnikiem elektrochemicznym skalibrowanym fabrycznie

dowiedz się więcej

ACOWA Instruments priorytetowo traktuje cel, jakim jest monitorowanie poziomów H2S  za pomocą dokładnych i wiarygodnych odczytów.
W aplikacjach ściekowych, gdzie powszechnie występuje siarkowodór, zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy ma kluczowe znaczenie.                                                            H2S to bezbarwny i palny gaz o silnym, nieprzyjemnym zapachu, który w wysokich stężeniach jest silnie trujący, dlatego ciągłe monitorowanie poziomów H2S jest niezbędne do wykrywania wszelkich potencjalnych wycieków lub wysokich stężeń, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub życia człowieka.

Scroll to Top